Menu : West Japan(Hokuriku, Tokai, Kansai, Shikoku, Chugoku[Tottori, Okayama])

Available areas

Toyama, Ishikawa, Fukui, Nagano (Iida Store), Shizuoka (Yaizu Store, Shizuoka Gofukucho Store, Shimizu Store, Hamamatsu Store, Aritama Store), Aichi, Gifu, Mie, Kyoto, Shiga, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Tottori, Okayama