Menu : East Japan(Hokkaido, Tohoku, Kanto, Shinetsu)

Available areas

Hokkaido, Miyagi, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Gunma, Tochigi, Ibaraki, Yamanashi, Nagano (Ario-Ueda Store, Suwa Store, ALPICO-PLAZA-Matsumoto Store, Matsumoto-Shimauchi Store), Niigata, Shizuoka (Numazu Store)